Updated at: 26-04-2021 - By: admin

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là cơ quan có quyền lực cao nhất của LHQ là một trong 6 cơ quan chính của LHQ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, chấp nhận các thành viên mới vào LHQ và phê chuẩn thay đổi với Hiến chương LHQ.

Liên Hiệp Quốc là gì ?

Liên Hiệp Quốc (LHQ) là một tổ chức liên hiệp quốc tế bao gồm 15 nước thành viên thường trực và thành viên không thường trực, có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. LHQ thiết lập các hoạt động gìn giữ hòa bình, các biện pháp trừng phạt quốc tế và chấp nhận hành động quân sự thông qua các nghị quyết. Nghĩa là gần như bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều phải tuân theo các nghị quyết của LHQ nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc về kinh tế và có thể bị can thiệp quân sự.

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là gì ?

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là cơ quan có quyền lực cao nhất của LHQ là một trong 6 cơ quan chính của LHQ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, chấp nhận các thành viên mới vào LHQ và phê chuẩn thay đổi với Hiến chương LHQ. Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bao gồm 5 nước thành viên thường trực: Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và đứng đầu là Mỹ.

Vai trò của uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

Các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đều có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của LHQ.

Vai trò của uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

Uỷ viên không thường trực bao gồm 10 nước được chia thành hai nhóm với nhiệm kỳ hai năm xen kẽ nhau, mỗi năm sẽ có 5 thành viên hết nhiệm kỳ và các thành viên sẽ bỏ phiếu bầu mới 5 thành viên mới vào.

Các thành viên không thường trực được phân bố cho các khu vực khác nhau trên thế giới: 5 ghế từ châu Phi và châu Á, 1 ghế cho Đông Âu, 2 ghế từ Mỹ Latin và Caribe, 2 ghế đại diện Tây Âu và các nước khác.

Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc không có quyền phủ quyết nhưng được quyền tranh luận và bỏ phiếu cho các nghị quyết. Nghĩa là quyền lực dưới cấp uỷ viên thường trực.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của vute.edu.vn và hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo.

5/5 - (10 votes)