Updated at: 26-04-2021 - By: admin

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên một số khoản thu nhập của cá nhân mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nuớc. Bài viết sau chỉ xét tới các cá nhân mang quốc tịch Việt Nam.

Thuế thu nhập cá nhân là gì ?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên một số khoản thu nhập của cá nhân mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nuớc.

Ðối tượng nộp thuế.

Các công dân Việt Nam ở trong nước hoặc công tác, lao động ở nước ngoài.

Ðối tượng chịu thuế và không chịu thuế

Ðối tượng chịu thuế

 • Ðối tượng chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên.
  • Thu nhập thường xuyên: bao gồm: Các khoản thu nhập như: tiền lương, tiền công, tiền thù lao; Các khoản các khoản thưởng như: tiền lương, tiền công bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn khác nhau của người lao động. Các khoản thu nhập của các cá nhân do tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị.  Các khoản thu nhập của các cá nhân do tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Thu nhập không thường xuyên: là các khoản thu nhập bao gồm: thu nhập về chuyển giao công nghệ theo hợp đồng như: Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, chuyển giao thông qua việc mua, bán, cung cấp bí quyết kỹ thuật, phương án công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn công nghệ, chuyển giao việc sử dụng hoặc quyền sử dụng các thiết bị công nghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học.
 • Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật do các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho cá nhân Việt Nam dưới mọi hình thức.
 • Thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học nghệ thuật; thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ khác.
 • Trúng thưởng xổ số.

Ðối tượng không chịu thuế.

Các khoản thu nhập sau đây sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

 • Phụ cấp làm đêm (không bao gồm lương ca ba)
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nghề hoặc công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm như hầm lò, giàn khoan ngoài biển…
 • Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt đối với một số đảo xa và vùng biên giới.
 • Phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp đặc thù của một số ngành nghề: pháp y, mổ.
 • Các khoản phụ cấp của công chức Nhà nước và các khoản phụ cấp khác có nguồn chi từ ngân sách Nhà nước; phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945.
 • Tiền công tác phí.
 • Tiền ăn định lượng của một số ngành nghề đặc biệt, bữa ăn tại chổ.
 • Các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng chính sách xã hội.
 • Trợ cấp thôi việc một lần của các cán bộ, công nhân viên nhà nước.
 • Trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất theo quy định của Nhà nước.
 • Tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con người và tài sản.
 • Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, các giải thưởng quốc gia, quốc tế.
 • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng như Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Thu nhập là quà biếu, quà tặng là công nghệ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
 • Thu nhập của hộ kinh doanh cá thể đã thuộc diện chiụ thuế thu nhập doanh nghiệp ( thu nhập của họ không được tinh vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế).
 • Tiền thu về do bán tài sản thuộc sở hữu cá nhân.
 • Thu về thừa kế tài sản.

Ngoài ra còn có các khoản thu nhập đặc biệt tạm thời chưa đưa vào đối tượng chiụ thuế, bao gồm:

 • Các khoản thu nhập về lãi gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu theo quy định.
 • Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng tiền do các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho cá nhân Việt Nam.

Cách tra cứu thuế thu nhập cá nhân (tracuunnt)

Để tra cứu thuế thu nhập cá nhân (tra cứu người nộp thuế viết tắt tracuunnt). Ta có thể truy cập vào trang website sau đây Click để xem

tracuunnt
Tra cứu người nộp thuế tracuunnt

Ở đây ta có 3 cách như sau để tracuunnt

Cách 1: Nhập mã số thuế bạn đã đăng ký với chi cục thuế. Cách này thường chỉ ra đúng 1 kết quả duy nhất nhanh gọn.

Cách 2: Nhập họ và tên người nộp thuế: cách này khá là bất tiện vì sẽ cho ra nhiều kết qua do trùng họ và tên khá nhiều.

Cách 3: nhập chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: Các này cũng chỉ cho ra đúng 1 kết qua duy nhất nhanh gọn.
Sau đó nhập mã xác nhận 5 ký tự bên phải và bấm nút tra cứu. Mọi thông tin liên quan bao gồm Mã số thuế, Tên người nộp thuế, Cơ quan đã đăng ký nộp thuế, Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, ngày đăng ký/hoặc thay đổi thông tin, ghi chú tình trạng

tracuunnt 2
Bảng kết quả sau khi tra cứu tracuunnt

Hy vọng bạn đã hiểu chính xác nghĩa của thuế thu nhập cá nhân, cách tra cứu người nộp thuế tracuunnt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo.

5/5 - (10 votes)