Updated at: 26-04-2021 - By: admin

Nếu mua hàng hoặc tạo tài khoản trên các wesbsite nước ngoài như Gmail, Facebook, Paypal, Amazon…hầu hết chúng ta đều lúng ta lúng túng ở bước này.

Ví dụ như đăng ký Facebook nếu làm sai thì tên khi hiển thị sẽ bị ngược: tên trước họ sau rất hay gặp. Vậy điền First Name, Last Name thậm chí có cả Middle Name vậy phải điền làm sao cho đúng.

First Name, Last Name và cả Middle Name là gì

First Name: đây là tên của mình mà mọi người hay gọi đó
Midd Name: đây là tên đệm ở giữa tên và họ
Last Name: đây là họ của bạn nhé.

Ví dụ sau đây:

Trường hợp 1: có First Name, Middle Name, Last Name

Tên mình sẽ là: Phạm Thị Mỹ Tâm vậy ta sẽ điền như sau:
First Name: Tâm (đây là tên của mình mà mọi người hay gọi đó)
Middle Name: Thị Mỹ
Last Name: Phạm

Trường hợp 1: có First Name, Middle Name, Last Name
Trường hợp 1: có First Name, Middle Name, Last Name

Chú ý: nếu tên bạn chỉ có 2 chữ thì có thể bỏ qua phần Middle Name luôn ví dụ:
Tên mình sẽ là: Phạm Tâm thì ta sẽ điền như sau:
First Name: Tâm
Middle Name: bỏ trống
Last Name: Phạm

Trường hợp 2 chỉ có: First Name, Last Name

Tên mình sẽ là: Phạm Thị Mỹ Tâm vậy ta sẽ điền như sau:
First Name: Tâm
Last Name: Phạm Thị Mỹ

Trường hợp 2 chỉ có: First Name, Last Name
Trường hợp 2 chỉ có: First Name, Last Name

Chú ý: một số trang web khi gõ dấu Tiếng Việt có thể báo lỗi nên bạn có thể gõ không dấu, tuy nhiên tuyệt đối không được nhầm lẫn giữa First Name và Last Name (họ với tên). Điều này sẽ gây ra một số lỗi khi thanh toán trực tuyến hoặc đơn giản là nhìn xấu

5/5 - (10 votes)