10
15
Có vẻ ổn
  • Không chứa từ ngữ nhạy cảm hoặc bị cấm. Rất tốt!
Các vấn đề
A a ɑ α ά ã ǟ ǻ ą ʌ Д À Â Ã Λ Δ λ
B b ъ ь ɓ в ɓ ƅ ҍ þ Ϧ ɮ ฿ β ß Ɓ
C c ċ ĉ ƈ ç © ¢ ς Ć Ĉ Č Ƈ ʗ
D d ɗ ժ ƌ ɖ δ đ ծ ð ď Ð Ď Ɗ
E e ê ҽ ɛ ε є ĕ ɘ £ Σ Ξ Ǝ ٤ Ɛ Є ع
F f ғ ʄ ʅ ſ բ ɟ { ƒ ɭ Ғ Ŧ
G g ɠ ĝ ɢ ʛ ց ʚ ğ ġ ģ ĝ ϱ ق Ĝ Ɠ Ģ Ǥ
H h ĥ ħ н ɦ ԋ հ ɧ ɥ ђ Ћ Ĥ Ħ Ή Ӈ
I i ι ĭ ï ì ¡ ĩ ϊ ɨ ɪ | ! İ Ϊ أ Ī
J j ʝ ʆ ʲ ڑ ژ נ ƾ į ĵ Ĵ ſ ¿ ʖ
K k ƙ к ӄ қ ќ ĸ ҡ ҟ ʞ Ќ Ҡ Ҟ Қ Ҝ Ķ
L l ĺ ľ ŀ 1 ł ʅ ɭ ʟ Ł Ŀ Ĺ Ļ Ł
M m м ɱ ʍ м Л Ҧ Π
N n ñ ŋ ղ ռ ɲ ή ɴ и й ה ה И Й Ɲ
O o ō ø ǿ õ σ ơ օ ő ¤ Ø Ŏ Ơ Ѻ
P p ρ þ Ƥ ƥ թ ք ր Չ Þ ƿ Ƿ Ƥ
Q q ҩ Գ ƍ φ ʠ ϙ ǫ ǭ զ գ Զ ٩ Ω Ǫ Ǭ Ҩ
R r ŗ ѓ ŕ ř ʀ я ɾ г Ґ Ŕ Ȓ Ŗ Ʀ Ր Я Г
S s ś š § $ ŝ ş ѕ ֆ ʂ ƨ Ƨ Ś Ş ٸ
T t ţ τ ƭ ť ŧ т ʈ է ȶ ƚ Ţ Ƭ Ť Ŧ
U u ũ ü υ ʉ µ ʊ ų ϋ մ Ʊ Ũ Ū Ц Ų
V v ν ѵ ʋ v ΰ ύ Ʋ Ѵ Ɣ ɣ ɤ ۷
W w ŵ ш щ ω ɯ ա ɰ Ψ Ш Щ Ŵ
X x х х × ҳ × χ Ӿ Ж χ Ӽ
Y y ŷ ʏ ý ɥ ÿ վ կ Ƴ ¥ ɣ у ÿ ץ γ ψ
Z z ż ƶ ȥ ʐ ʑ Հ ʒ ʓ ž Ƶ Ź